Matt Houston (ABC) TV Series, 1982-1985Shown: Lincoln Kilpatrick